Domů  Registrace

Informace pro klienty o zpracování osobních údajů (GDPR) | Pohřební služba St. Agnes, Bílovec, Opava, Hradec nad Moravicí, Studénka, Příbor, Fulnek

  Pohřební služba mezeraPetr Škrobánek

Nacházíte se zde: www.pohrebnisluzba-agnes.cz » VYŘIZOVÁNÍ POHŘBU » Informace pro klienty o zpracování osobních údajů (GDPR)

Informace pro klienty o zpracování osobních údajů (GDPR)

Informace pro klienty o zpracování osobních údajů (GDPR)

Správce: Pohřební služba Petr Škrobánek, Slezské nám. 19/32, Bílovec, IČ: 12655422, DIČ: CZ6605021203 (Koncesní listina č.j. 004247/02/00491B, ev.č. 380401-1749-02, vydal Okresní soud Nový Jičín, Divadelní 3, 741 01 Nový Jičín, referát okresního živnostenského úřadu)

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účel zpracování:
Plnění Smlouvy o poskytování pohřebních služeb

Zpracovanými údaji jsou - jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo.

Příjemci osobních údajů:
Správce
Osoba provádějící účetnictví správce
Orgány veřejné moci (správní orgány apod.)

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním pohřebních služeb a plněním smlouvy. Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při plnění zákonných povinností vyplývajících z této služby, např. daňové a účetní povinnosti. Vaše osobní údaje dále sdělujeme pouze oprávněným subjektům a institucím v případech, kdy nám je tato povinnost uložena právním předpisem (matriky, zdravotní pojišťovny, dědické řízení).

Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které vymezují archivační dobu na 10 let.

Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zavázány zákonem k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.POHŘEBNÍ SLUŽBA PETR ŠKROBÁNEK


Slezské náměstí 19/32, 743 01 Bílovec (sídlo firmy, fakturační adresa)
IČ: 12655422, DIČ: CZ6605021203
č.ú.: 4011490349/0800

telefon: +420 556 410 810 

e-mail: psagnes@seznam.cz 

detail obrázku

BEZPLATNÁ LINKA: +420 800 111 202

NONSTOP LINKA: +420 603 519 090  detail obrázku